Sahatukkien osto

”Kubikmetrs” Oy ostaa ja käyttää tuotannossaan vain Latviassa kasvanutta sekä Latvian Tasavallan Metsälain sääntöjen mukaan hankittua puuta. Yritys ostaa sertifioitua puuta ”Latvijas valsts meži” Oy:ltä sekä muilta toimittajilta.

Ei-sertifioitua puuraaka-ainetta todennetaan puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla.

”Kubikmetrs” Oy valmistamalla puutavaralla on saatavilla FSC-sertifikaatteja kansainvälisesti myönnettyjen FSC-periaatteiden ja kriteerien mukaan.

Puun tuotantoketjun sertifiointi toteaa sen, että puuraaka-aine on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten kriteerien mukaan. Sellainen metsänhoito varmistaa metsien ekologista toimintaa sekä elinkykyisyyttä tulevaisuudessakin.

Ostamallasi FSC-sertifioidun puutavaran, annat panoksesi ympäristön säilyttämiseksi.